06-51796211 info@inezpire.nl

Emotioneel of rationeel?

Hoe nemen we beslissingen tijdens hele belangrijke gebeurtenissen in ons leven? Er is een eeuwige discussie over of we onze besluitvorming in het nemen van beslissingen baseren op rationele redenen of emotionele impulsen. Sommigen zeggen dat we h

et hoofd, de ratio, moeten raadplegen en het hart, de emotie, moeten negeren, als we de juiste beslissing willen maken. Anderen zeggen dat we juist ons hart moeten volgen en de verlammende berekeningen van het hoofd moeten negeren. Weer anderen zeggen dat voor een juiste beslissing er een mix van rationele en emotionele elementen moet zitten. Ik zal alle onduidelijkheid wegnemen. Al onze beslissingen worden uiteindelijk gestuurd door onze emoties!

De rol van de Ratio
Heb je ooit iets met je handen geroken? Zag je ooit iets met je neus? Ooit iets geproefd met je oren? Iets aangeraakt met je ogen? Hoorde je iets met je tong? Natuurlijk niet. Je ruikt niet met je handen. Dat is niet waarvoor we ze gebruiken. Dat is niet hun doel.

Wat is dan het doel, ofwel de rol van ratio in ons streven naar persoonlijk geluk? Antwoord: Ratio laat ons de wereld om ons heen begrijpen. We gebruiken onze zintuigen om gegevens te verzamelen, en ons ratio legt de puzzelstukjes bij elkaar en vormt zo een plaatje van hoe de wereld functioneert. We maken gebruik van ervaringen uit het verleden (en ervaringen van andere mensen) in de vorming van ons begrip van de wereld om ons heen en wat we zouden moeten doen om vooruitgang te boeken. Maar ratio stelt alleen de bestemming, het doel,vast.

De stroom van de emotie.
In emotie zit beweging. Beweging in de één of in de andere richting. – Mensen weten dat roken slecht is. Toch doen velen het met plezier. – Mensen weten dat McDonalds ongezond is. Toch staan velen vandaag weer in de drive-thru. Waarom doen wij dat?

                                                 

 

Omdat ‘ratio’ de bestemming bepaalt. Maar als je emoties je een andere richting opsturen, zal je vaak die richting kiezen. Emotie is de cirkel die ratio verbindt met actie. Zonder emotie, zullen we ons niet gedwongen voelen om iets te doen. Het maakt niet uit hoeveel informatie we hebben over hoe belangrijk die actie ook is. De emotie is een uitbreiding van de ratio en het dient een even waardevol – maar wezenlijk andere rol in ons leven te krijgen.

Omdat iedere emotie zijn eigen reden heeft, die we overigens vaak verwaarlozen. Het conflict is niet tussen hoofd en hart, maar tegenstrijdige gedachten, elk verbonden met een andere emotie. We hebben de neiging om te kijken naar de ‘rationele’ factoren en kijken niet naar de emotionele factoren omdat wij emoties irrationeel vinden. Maar iedere emotie komt voort uit een reden. Aangezien ratio ons niet aanzet tot actie (dat is de rol van emotie), gaan we door in wat we het meest geneigd zijn te doen. Iedere keer weer!

Voorbeeld:
Boosheid komt niet uit de lucht vallen. Het is het resultaat van een denkproces. Als je boosheid en woede voelt dan wil je het liefst uithalen naar degene die ervoor zorgde dat je boos werd. Je denkt op dat moment er niet aan dat die boosheid niet gepast is en tegen zal gaan werken. Je gelooft dat je gerechtvaardigd boos bent en dat diegene naar wie je uithaalt verdient wat ie krijgt. Ergens in je, geloof je niet dat je boosheid irrationeel is. Het is volkomen logisch. Maar er is een ander rationele gedachte. Een met een lagere emotionele lading die u vraagt om de wet, sociale etiquette, de gevoelens van anderen, de gezamenlijke belangen etc. te overwegen. Welke ‘rationale’ gedachte zal je tot actie aanzetten?

De gedachte die emotioneel het zwaarst geladen is zal je gedrag omzetten in actie.