Generatie management voor familiebedrijven

Proces begeleiding voor de familiebelangen

Generatie overdracht

Bij generatie overdracht komt veel meer kijken dan men vaak verwacht. Er spelen naast de zakelijke belangen en onderlinge relaties ook familiebelangen mee. Daarnaast kan een belangenverstrengeling van een 1ste op 2de generatie overdracht er heel anders uitzien dan bij een 5e op 6e generatie overdracht. Inezpire is gespecialiseerd in het begeleiden bij belangenverstrengelingen van generatie op generatie binnen het familiebedrijf. Als er binnen de familielijn trauma en meervoudige problematiek overgedragen is, werkt Inezpire puur binnen de familiedynamiek en het familiebelang om een sterke toekomst neer te zetten voor de nieuwe generatie. Door bedrijfskundig organisatie advies te kunnen bieden naast de procesbegeleiding binnen de familiedynamiek, kan er maatwerk geleverd worden. Hierdoor kunnen de twee systemen van het bedrijf en de familie sterk, gezond en krachtig worden neergezet.

Trauma in de familielijn

Hoe je grootouders en ouders met tegenslag en trauma in hun leven omgaan, dat beïnvloedt jou bewust of onbewust. Een trauma kan dus doorgeven worden door ouder op kind. Hoe kun je ervoor zorgen dat een trauma tijdens de generatie overdracht niet mee wordt overgedragen? Hoe maak je deze cyclus bewust binnen de familie en hoe doorbreek je de overdracht van trauma of problematiek. Inezpire geeft familietherapie voor het herstel bij meervoudige problematiek en trauma. Elke familie heeft een eigen verhaal en dat vraagt om maatwerk! Familie lijkt zo vanzelfsprekend dat we vergeten een stapje terug te zetten om te kijken hoe de familie met elkaar omgaat. Waar zijn jullie sterk in? Welke plek ervaar je binnen de familie tijdens het samenwerken in het bedrijf of thuis? Hoe duidelijk is jouw rol en de verwachtingen binnen de familie en hoe gedraag jij ernaar?
Trauma blokkeert de sterke energie van liefde en zorg binnen een generatielijn. Dit kan dus generaties lang doorwerken. Een trauma heeft geen zichtbaarheid, geen tijdsbesef en blijft opgeslagen in ons lichaam. Vaak nog jaren na de traumatische gebeurtenis. Als getraumatiseerde ouders gestrest zijn kunnen ze intolerant of zonder empathie op hun kinderen reageren tijdens het opgroeien. Dit gebeurt vaak onbewust of onbedoeld. Aan het gedrag van kinderen is vaak te zien dat ze emotioneel gesloten zijn. Daarnaast kunnen zij rivaliteit ervaren, zich ongelukkig voelen en gevoelig worden voor alcohol of drugsgebruik.

De sterkste schakel versus verwachtingen

Tijdens het werken naar een generatie overdracht binnen een familiebedrijf wordt er vaak gehandeld volgens een verwachting. Denk daarbij aan het oudste kind dat automatisch als de volgende opvolger wordt geplaatst. Of het meest hoogopgeleide kind. Ook maken familiebedrijven anno 2023 nog steeds de keuze om de mannen binnen de familie als de volgende generatie te kiezen. Maar wat als de vrouwelijk kant de sterkste schakel blijkt te zijn voor het toekomstige bestaansrecht van het bedrijf?

Tijdens het begeleidingstraject van Inezpire wordt het hele familiesysteem meegenomen voor het neerzetten van de sterkste schakels binnen de familiedynamiek en de toekomstverwachtingen voor het bedrijf. Dit geeft een verrijking aan de mogelijkheden voor het bestaansrecht voor het familiebedrijf en de draagkracht van de onderlinge relaties, kennis en kunde. Het vergroot de samenwerking en zet de verwachtingen transparant en helder neer.

Het effect van opoffering 

Mocht het na jaren blijken dat er vanuit het familiebelang door bepaalde familieleden offers gemaakt zijn voor het gezamenlijk belang en wat niet gehonoreerd wordt of in balans blijkt te zijn, kan dat scheuren in de relatie onderling geven. Dit is lastig vanuit zakelijk belang terug in balans te brengen. Hoe voorkom je binnen de familielijn dat er familieleden te veel van zichzelf gaan opofferen ten koste van zichzelf? Hoe bouw je een gezonde balans met elkaar op om opoffering te voorkomen en de bedrijfsbelangen sterk weg te zetten? Het is belangrijk voor het familiebelang op langer termijn te waken voor patronen van opoffering binnen de familie.

Het familiebelang sterk weg te zetten in de toekomstplannen van het familiebedrijf zorgt voor;
– Sterke positionering binnen het bedrijf per familielid
– Verbeterde samenwerking op de werkvloer
– Contactherstel binnen de familielijn
– Oplossen van ongewenste omgangspatronen
– Meer productiviteit en nettowinst resultaat.

Investeren in het familiebelang verstevigt het bestaansrecht en vergroot het netto resultaat van het bedrijf. Snel terugverdiend! 

Ja, ik wil graag een kennismakingsgesprek! Klik op de rode knop hieronder.

 

Sociale innovatie trainingen voor het familiebedrijf.

Wat is sociale innovatie?

Slimmer werken. Innovatief organiseren. Allemaal termen die gebruikt worden om aan te geven dat de onderscheidende factor binnen het familiebedrijf, het concurrentievermogen, productiviteit en nieuwe producten niet vanzelf uit de lucht komen vallen, maar dat er een specifieke organisatorische context en stijl van leiding geven nodig is om vernieuwing en verbetering een kans te geven. We hebben sociale innovatie nodig om het te laten werken!

Het familiebedrijf wat zoekt naar:

  • Vertrouwenspersoon voor de familiedynamiek
  • Training en coaching in ondernemen nieuwe generatie
  • Organisatie ondersteuning tijdens grote bedrijfsveranderingen
  • Procesbegeleiding en bewaken van familiebelangen en het bedrijfs DNA
  • Generatie management voor een succesvolle bedrijfsopvolging

Psychosociaal Counselor

Volgens PLATO/CPION  Registeropleiding Psychosociale Kennis SHO HBO

Complementair Aanvullend Therapeut

Erkend therapeut bij CAT Vergoedbaar

 

Erkende Master NLP / NEI

Master opleiding by Dr. Richard Bandler Co-Developer of NLP  en NEI therapie

RET /Hypno/Regressie therapie

Erkende opleidingen Rationeel – emotieve therapie, Hypnotherapie & Regressie HBO

Wat mensen ervaren

Onlangs weer in contact gekomen, en zij is niks veranderd: vaardig, doortastend, kundig en hardwerkend. Inmiddels met een behoorlijke dosis levenswijsheid, aanvullende opleiding en ervaring. En daarbij een ontzettende lieve, warme en mooie vrouw! Ervaar haar als persoon vooral energiek, enthousiast, dapper en doortastend.

Monique

E-coach OKL/ketogene Lifestyle, Ketoservices.com

Iñez heeft een opmerkelijk vermogen om verder te kijken dan de zichtbare kant van een persoon en haar klanten te begeleiden bij het verkennen en ontwikkelen van hun voelbare capaciteiten. Haar vaardigheden zijn buitengewoon nuttig voor individuen die aan een nieuwe carrière of persoonlijke reis beginnen, of waar ze voor uitdagingen komen te staan in een nieuw zakelijk paradigma dat nog niet eerder in hun carrière is voorgekomen. Inez is buitengewoon toegewijd en zeer professioneel, ondersteund door haar eigen ervaringen. Haar aanpak is niet de traditionele “Carrière Coach”; het is echt veel meer dan dit.

Andy

President & Group CEO, Aston Martin Lagonda

Een familiebedrijf is uniek en vraagt om maatwerk.

Het werk van Inezpire reikt verder dan alleen het oplossen van problemen. Mijn doel is dat de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk is en dat de familiebelangen bewaakt worden.  Ik ga dan ook uit van twee waarden; de kracht van zelfredzaamheid en innerlijk levensgeluk!