06-51796211 info@inezpire.nl
Home » Blog » De jeugd heeft de toekomst

De jeugd heeft de toekomst

18 april 2021

1 op de 13 kinderen groeien op in armoede.

Dat vind ik lastig om te lezen. In een rijk en ondernemend land als Nederland kunnen ruim 250.000 kinderen door geldgebrek niet meedoen met hun leeftijdsgenoten. Met alle gevolgen van dien. Kinderen ondervinden stress en spanning thuis, ervaren sociale uitsluiting en hebben een sterk vergrote kans om later zelf in armoede terecht te komen.

Het effect van (sociale) armoede op het emotionele brein, gedachten en gedrag

Armoede beïnvloedt hoe we ons voelen. Mensen die in sociale armoede leven zijn gemiddeld minder gelukkig, minder zicht en richting op de lange termijn. Ze hebben vaker problemen met hun geestelijke gezondheid. Ze ervaren meer stress, wat zich kan ontwikkelen in chronische klachten en ook beslissingen beïnvloedt. Schaamte en stigmatisering spelen een belangrijke rol, wat een verlammende werking kan hebben op gedrag. Ten slotte zijn mensen die in sociale armoede leven minder geneigd om andere mensen te vertrouwen, wat hen kan weerhouden om nieuwe contacten op te doen en in te zetten. Daarnaast beperkt armoede de mentale capaciteit doordat mensen gedwongen worden om veel moeilijke beslissingen te nemen. Ten slotte leidt armoede er vaak toe dat mensen minder controle ervaren over belangrijke uitkomsten in hun leven. Daarnaast maakt het mensen vaak risicomijdend, ook als het beter is om wel risico te nemen.

Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemand zijn leven. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid, stress en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede.

GEVOLGEN VOOR KINDEREN
(Bron: de Kinderombudsman, Alle Kinderen Kansrijk, december 2017)
• Zorgen over onvoldoende geld
• Buikpijn, angst, machteloosheid
• Houden het op school of vrienden liever verborgen
• Ervaren stress en spanning in het gezin
• Band tussen kinderen en ouders onder druk
• Leven biedt weinig stabiliteit en zekerheid
• Weinig te doen in de buurt en vaker als onveilig ervaren
• Missen ondersteunend contact met hun ouders
• Ervaren uitsluiting en komen moeilijker mee op school

Vraag jij je weleens af hoe emotioneel gezond je bent?
We hebben allemaal wel een algemeen beeld van hoe wij denken dat een emotioneel gezond persoon eruitziet. Misschien is zo iemand in jouw ogen niet depressief, angstig of gediagnosticeerd of heeft hij geen pijn. Misschien is een emotioneel gezond iemand wel gelukkig of leeft hij een goed leven. 

Jongeren sociaal sterk!

Bijdrage aan de sociale ontwikkeling en psycho educatie voor emotioneel evenwicht en een krachtig positief zelfbeeld voor de kwaliteit van het leven nu en in de toekomst.

Leren omgaan met eigen emoties en van anderen, sterk leren omgaan met groepsdruk geeft een bijdrage aan actief sociaal gedrag en een gelukkig leven. Dat gun ik ieder kind!

Niets doen is geen optie.

Naast mijn werk als psychosociaal therapeut voor jeugd en gezin zal ik een aantal uur in de week mijn psychosociale trianingen voor deze groep jongeren beschikbaar gaan stellen om zo een bijdrage te leveren aan onze maatschappij. 

Over Iñez van Boxtel

Iñez van Boxtel is adviseur, coach en psychosociaal therapeut voor ondernemers, jeugd en gezin. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden en trainen van sociale vaardigheden en gedragsontwikkeling. Tevens bewaakt zij de familiebelangen tijdens de bedrijfsopvolging.

Gerelateerde artikelen

Eigen belang versus gezamenlijk belang

Eigen belang versus gezamenlijk belang

Meer dan ooit worden wij uitgedaagd om ons sociaal aan te passen en op verschillende manieren ons aan te passen. Dat kan door iedereen verschillend ervaren worden. Eigen belang speelt een grote rol in beslissingen nemen als het om onze veiligheid, werk en inkomen, gezondheid en zorg gaat. Zonder deze balans is het lastig om te handelen vanuit gezamenlijk belang. Hulp is dan ook welkom voor die mensen die vanuit eigen belang aan het overleven zijn in onze leefomgeving. 

Lees meer

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Tweet
Share
Share
Pin