Vergoedingen zorgverzekeraars CAT-therapeut Level 3

Psychosociale & lichaamsgerichte Psychotherapie

 

CAT-level 3 therapeuten vallen onder de aanvullende dekking bij de volgende zorgverzekeraars;

Zilveren Kruis, Avéro Achmea, FBTO, OZF, De Friesland Zorgverzekeraar, CZ, OHRA, CZdirect, Nationale Nederlanden Zorg, Menzis, PMA, Anderzorg, de drie Zorgkantoren Groningen Twente en Arnhem, Menzis Zorgaanbod (MEZ), ONVZ. 

Vraag bij je zorgverzekeraar na hoeveel zij precies vergoeden voor de behandeling psychosociale therapie, prestatiecode 24504. Door een erkend geregistreerd Psychosociaal zorgverlener (AGB code 90108415). Het resterende bedrag betaal je zelf bij, waarbij het gaat om gemiddeld €25 tot €45 per sessie. Ik raad alle cliënten aan vooraf te overleggen met de zorgverzekeraar wat je vergoed kunt krijgen om een helder beeld te krijgen van de mogelijke eigen bijdrage.

Na afloop van de therapie sessie of na maximaal een maand worden de kosten gedeclareerd. Wanneer je bij mij bent ingeschreven, wordt de factuur opgestuurd naar jou en kun je deze vervolgens (deels) declareren bij je zorgverzekeraar.

Voor meer uitleg ga naar: /vergoeding-zorgverzekeraars/

Inezpire – beyond coaching is niet verantwoordelijk voor de bovenstaande informatie, mocht de verzekeraar onverhoopt toch niet vergoeden

Coaching en training

De kosten per gesprek van 60 minuten zijn vanaf € 75,00 tot € 125,00. Particulieren kunnen op verscheidene manieren hun kosten voor coaching-counselling (gedeeltelijk) vergoed krijgen:

 • Via de werkgever
  Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren. Informeer bij je werkgever, leidinggevende of personeelszaken.
 • Via de ziektekostenverzekering
  Bij een aantal ziektekostenverzekeraars wordt counseling en/of coaching vergoed in het aanvullende verzekeringspakket. Kijk hiervoor de voorwaarden in de polis na. Ik heb hiervoor registratie bij AGB onder de AGB code 90108415
 • Via de Arbo-dienst van je bedrijf
  Werkgevers zijn na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Bijv. in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.
 • Via de belasting
  Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze kosten inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken. Het doel van het traject moet dan gericht zijn op verandering van positie of op het op peil houden of verbeteren van kennis en vaardigheden die je nodig hebt voor het verwerven of behouden van inkomen uit arbeid. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de belastingdienst.De kosten voor coaching zijn voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.
 • Via het UWV
  Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiele middelen ten behoeve van je herstel en reintegratie. Je kunt met je UWV een Individuele Reintegratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je je coachingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.
Ik kan met volle overtuiging zeggen GOED! Mijn leven is weer MIJN leven geworden. Ik word niet meer geleid door onzekerheid, angst en intense vermoeidheid. Ik sta weer met beide benen op de grond en voel weer! Maar nog veel belangrijker, ik heb de touwtjes weer in handen. De therapie is pittig, confronterend en veilig. Niet een programma wat uit een boekje wordt afgewerkt, maar echt gerichte hulp wat voor mij van toepassing is.
Carine

HR office manager