Wanneer regressie therapie?

Soms heb je klachten of problemen waarvan de oorzaak in onverwerkte emoties uit het verleden ligt. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens en ongewenst gedrag zijn ontstaan. Deze ervaringen zijn bijvoorbeeld in de baby, kinder of pubertijd ontstaan. Maar wat veel mensen niet weten is dat het ook tijdens de conceptie of zwangerschapsperiode in de buik van je moeder kan ontstaan. Als deze ervaringen niet goed door je hersenen verwerkt worden kunnen bepaalde onschuldige waarnemingen of gebeurtenissen jou angst voeden in het hier en nu, terwijl je niet kan zeggen waardoor dat komt. Dan is het goed om te weten dat Regressie therapie kan helpen.

Hoe werkt regressie?

Als je de kern van het probleem gevonden hebt dan kan dit stukje persoonlijke geschiedenis herbeleefd worden om inzicht te verwerven van de situatie waar jij je toen in bevond. Hierdoor kun je verbanden leggen tussen een bepaalde gebeurtenis, je eigen gedrag en met de werkelijkheid. Deze methode legt niet alleen de verbanden als volwassene, maar ook al als kind. Bijgeloof of overtuigingen zorgen ervoor dat je gedrag moeilijk te veranderen is. Geautomatiseerde gedachten hebben wij in onze vroege jeugd ontwikkeld en denken daar niet meer over na. Het gaat vanzelf. Daardoor blijven weggedrukte trauma´s moeilijk zichtbaar. Regressie maakt ruimte om het op een veilige manier bewust te maken en de klachten op te lossen.

Wat gebeurt er concreet?

Het zoeken naar de kern oorzaak lijkt vaak een doolhof. Het kan tot een jaar therapie van je vragen voor men bij de oorzaak komt. Dat is nu net het fijne aan regressietherapie. Door de mentale, emotionele en lichamelijke ladingen van de huidige problemen te openbaren, duik je via een juiste aanpak recht naar de kern uit het verleden. De kern oorzaak kan herbeleefd worden, vanuit een veilige omgeving. De herbeleving kan misschien intens en realistisch zijn, maar de therapeut kan wanneer het emotioneel te belastend wordt afstand laten nemen. Eventueel wordt een korte pauze ingebouwd.

Een ander voordeel van regressietherapie is dat je kan terugkeren tot in jouw allereerste levensjaren – waar bijna niemand bewuste herinneringen aan heeft- en zelfs de geboorte kan herbeleven en de prenatale periode.

Hoe kom je terecht in een regressie?

De regressietherapeut kan jou daarnaar toe leiden. Er zijn verschillende methoden, welke toegepast wordt ligt aan de situatie. Dat kan zijn via hypnose, maar dat hoeft lang niet altijd. Je kan die trancetoestand op een heel natuurlijke manier bereiken door bijvoorbeeld de gevoelens en emoties die gepaard gaan met de klacht op te wekken of gewoon door het onderwerp scherp uit te vragen. De regressietherapeut benut dan dat precieze moment om je naar de herbeleving te voeren. Dan komt je bewustzijn in contact met je onderbewuste. Daarin zijn alle herinneringen, emoties en “verouderde” gebeurtenissen en overtuigingen opgeslagen. Op die manier kan je die oude dingen weer oproepen en het zelf leren op te lossen.

Hoe helpt regressietherapie?

Als onderdrukte emoties, gedachten en lichamelijke reacties zijn geuit ontstaat er inzicht in wat er vroeger werkelijk is gebeurd en hoe je erop hebt gereageerd. Je merkt dan dat overtuigingen en reactiepatronen die toen zijn ontstaan nu nog steeds in je leven aanwezig zijn. Alleen wordt je er nu bewust van! Omdat de omstandigheden nu anders zijn passen ze niet meer. Ze beperken je en veroorzaken je problemen of klachten. Met dit inzicht begint de zelfgenezing. Je krijgt nieuwe keuzemogelijkheden en je probleemoplossend vermogen groeit.

Als we “teruggaan” in een regressie, gaan we naar ervaringen van vroeger die nu nog storend kunnen zijn in je dagelijks leven. Regressie heelt je oer trauma. We dragen allemaal een groot stuk verleden met ons mee: alles wat we ooit hebben meegemaakt. Door middel van regressie herstellen en ervaren wij bevrijding. De emotionele ontlading leidt innerlijke vrede en rust.

Neem eens een kijkje op de site van praktijk Inezpire, misschien kan het een oplossing bieden voor een probleem waar je maar niet uit lijkt te komen.